SalesOnline Logo

SMG14005 SalesStore Banner Klantwaarde

Sales Management oktober 2005

Betrouwbaar online betalen met iDEAL

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Verkopen via internet zit in de lift, maar omvang en volume kunnen aanzienlijk hoger. Het grootste struikelblok vormt het betaaltraject, want veel klanten die het gemak van online kopen onderkennen, koesteren een latent wantrouwen tegenover betalen via internet. Een nieuwe betaalmethode, gezamenlijk initiatief van de grootste banken met de benaming iDEAL, dat in het Engels ik handel betekent, moet voor het nodige vertrouwen zorgen.

U moet zijn ingelogd om dit pdf bestand te downloaden.

Effectief coachen is geen bijzaak

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

In tijden van ingewikkelde werkverhoudingen en processen speelt coaching een onverminderd belangrijke rol in het takenpakket van de manager. Zeker in sales is het een cruciaal onderdeel met het oog op de te behalen resultaten. Steeds meer managers kiezen voor een personal coach die ze daarbij met raad en daad kan ondersteunen. Maar ook medewerkers (verkopers) krijgen regelmatig een externe coach toegewezen om ze te helpen hun werk beter te doen. Niettemin blijft coaching in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid van de manager én de medewerker. Effectief coachen is geen bijzaak en het is ook niet soft en tijdrovend.

U moet zijn ingelogd om dit pdf bestand te downloaden.

"Geen struisvogelpolitiek"

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Dynamiek in de markt, globalisering, innovaties... Steeds vaker vormen deze zaken aanleiding voor bedrijven om te kiezen voor key-account management. Een aanpak waarbij topklanten en leverancier sámen werken aan (toekomstig) commercieel succes. Het vierde artikel in een tweede serie over key-account management in de praktijk gaat over de aanpak van Koos Hoekstra. Inmiddels heeft hij een nieuwe baan bij een ander bedrijf, maar ook in zijn vorige functie als national account manager van Riedel Drinks gaf Hoekstra blijk van een heldere visie op eigentijdse sales. Voor zijn overstap vertelde hij over formulegericht denken, het belang van scandata en het gunnen van business.

U moet zijn ingelogd om dit pdf bestand te downloaden.

Beter verkopen door efficiëncy op kantoor

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Om de aandacht zoveel en zo goed mogelijk op verkopen te kunnen richten is het belangrijk dat verkopers geen tijd verliezen door een gebrekkige kantoororganisatie. Zowel hun eigen werkmethode als het samenspel tussen de binnen- en buitendienst kan beter worden georganiseerd. Met het Coaching in Efficiency Program (CiEP) is het mogelijk om 10% tot 20% meer tijd aan de kerntaken - sales - te besteden. Het gaat om de juiste randvoorwaarden om beter te kunnen scoren. Bij Frico, Interbrew, HP en ABN-Amro bijvoorbeeld.

U moet zijn ingelogd om dit pdf bestand te downloaden.

"Verkoop is vaak mede debet aan wanbetalers"

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Het betalingsgedrag van bedrijven verslechtert. Facturen worden steeds later en soms zelfs helemaal niet betaald. Heeft sales met dit probleem te maken? Zeer zeker, constateert commercieel directeur Jaco Baven van Cannock Chase, specialist in cash management. Zijn ervaring: in grofweg 70 % van de gevallen dat betaling uitblijft, ligt de oorzaak bij het bedrijf dat de factuur heeft verstuurd. En niet zelden zit een deel van de problematiek rond wanbetalingen bij de afdeling verkoop.

U moet zijn ingelogd om dit pdf bestand te downloaden.

Online CRM biedt meteen rendement

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

De verkoop stagneert of daalt, marketingbudgetten worden gereduceerd, investeringsplannen gaan in de ijskast. Geen goed moment om bij de directie aan te dringen op de aanschaf van een CRM-pakket. Tegelijkertijd moeten verkopers snel meer resultaat boeken. Een geautomatiseerd verkoopinformatiesysteem kan daaraan een wezenlijke bijdrage leveren. De oplossing voor het genoemde dilemma ligt in CRM via ASP, ofwel: software huren in plaats van kopen.

U moet zijn ingelogd om dit pdf bestand te downloaden.

Kansen en drempels voor innovatie voor verkoop

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

De verkoopdiscipline moet zich ontwikkelen en flink innoveren, wil zij de rol blijven spelen die haar in een professionele omgeving toekomt. De vraag is: wat betekent innovatie in sales, waarom moet het en waar zitten de knelpunten en struikelblokken? Nieuwe ideeën, denkwijzen, aanpakken en structuren zijn nodig om te beantwoorden aan de uitdagingen van een almaar vernieuwende economie. Om wat meer grip te krijgen op hoe het in de praktijk is gesteld met het innovatieve potentieel van sales en de concrete behoeften, mogelijkheden en hindernissen in kaart te brengen, heeft Sales & Science, een platform voor innovatie in verkoop voor en door captains of sales, het initiatief genomen voor een specifiek onderzoek onder de titel Verkoop is emotie. Is het als een proces te innoveren? Als uitgangspunt voor het onderzoek zijn zes concrete themas van innovatie in sales geformuleerd en tevens zes barrières die de innovatie mogelijk in de weg staan.

U moet zijn ingelogd om dit pdf bestand te downloaden.