SalesOnline Logo

SMG14005 SalesStore Banner Klantwaarde

Trefwoord: acquisitie

ING Bank: momenten van de waarheid

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Een eenduidige positionering van uw organisatie in de markt maakt uw doelgroep duidelijk waarom deze voor u moet kiezen om zaken te doen. Verder moet u niet alleen roepen dat u klantgericht bent, maar dat ook werkelijk zijn. Want de klant moet het ervaren. De ING Bank poitioneert zichzelf als de bank die meedenkt. Daarvoor zijn voor de meeste taken en rollen binnen de organisatie zogenoemde momenten van de waarheidin kaart gebracht en werd het daarbij gewenste gedrag benoemd. Het betreft cruciale momenten voor de (in- of externe) klant.

Luisteren staat voorop

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Eric Arkesteijn

Hoe kan een account manager de concurrent in zijn waarde laten en zelf ook geloofwaardig blijven?

Download

De ins en outs van Europese aanbestedingen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Jos Plattel

Een sales manager van een middelgrote of grote onderneming kan het zich nauwelijks permitteren om niet mee te dingen naar grote overheidsopdrachten. Een uitleg van de spelregels rond Europese aanbestedingen die volgens veel verkoopmanagers te ingewikkeld zouden zijn.

Download

Authentiek leidinggeven aan authentiek acquireren

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Peter Klijsen

In een stagnerende economie neemt de druk op managers toe. De neiging om ook de druk op medewerkers op te voeren, is dan groot. Maar vaak werkt dat niet. Een vergelijking tussen authentiek verkopen en het effectief begeleiden, stimuleren en motiveren van verkoopmedewerkers.

Download

Verkopen aan overheid geen sinecure

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Karina Meerman

Wie producten of diensten wil verkopen aan de overheid, moet meestal een andere aanpak kiezen dan bij het zakendoen tussen commerciële organisaties.

Download

Kopen in plaats van je bekocht voelen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Franc Coenen

Kom pas zo laat mogelijk in een verkoopgesprek met je product of dienst op de proppen. Focus in plaats daarvan op de wensen van de klant. Dat is de kern van de principes van customer centric selling, ontwikkeld door de Amerikaanse salesexpert Michael T. (Mike) Bosworth.

Download

Koude acquisitie als effectieve sales tool

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: J. Diederik Vincent

Telefonische acuisitie in business-to-business lijkt soms zijn langste tijd te hebben gehad. Maar cold calling biedt wel prachtige kansen die over het algemeen te weinig worden benut. Wat is de stand van zaken rond koude acquisitie? Is het tijdverspilling of een effectieve sales tool? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers het met plezier doen, zodat hun inzet tot succes leidt?

Download

Ongebaande acquisitiepaden

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Rob Houkes

Een onderneming leeft van klanten. Bestaande én nieuwe. Relatiemanagement is belangrijk. Acquisitie evenzeer. Daarbij kunt u zich richten op nieuwe klanten, maar u kunt uw bestaande klanten ook verder ontwikkelen. Ook dàt is acquisitie.

Negen + één acquisitietips

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Rob Houkes

Hier zijn negen acquisitietips. De tiende vult u zélf in, en is helemaal op uw eigen persoon toegesneden.

Verloop acquisitiegesprek

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Bijzondere salesaanpak in verre van sexy branche

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Irene Herbers

Alleen people managers mogen blijven, een op kwaliteit gerichte aansturing, een planmatige verkoopaanpak, verkopers die durven te verleiden, relativerende offertes met humor... Het gaat om creativiteit en toewijding. Zo verkoop je een niet-sexy en nauwelijks onderscheidend product in een verzadigde markt aan niet-loyale klanten.

Download

Ga een strategische merkalliantie aan

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Janine Spruijt

Een organisatie groeit als ze nieuwe klanten werft en bestaande klanten weet te behouden. Het focussen op deze twee strategieën, zowel werving als behoud, blijkt in de praktijk echter lastig. Het merendeel van de bedrijven kiest ervoor het marketingbudget te besteden aan het werven van nieuwe klanten. Lang niet altijd terecht, want het behouden van klanten is doorgaans lucratiever. Met het oog op beide strategieën kan een strategische merkalliantie goed van pas komen.

Download

For sales eyes only!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Ria Harmelink

Winnen of verliezen met koud acquireren? Verkopen is oorlog. Sales 2.0. Het alternatief als machtig verkoopwapen. De toekomst van sales management. Zomaar een greep uit tal van veelbesproken items die eind april aan bod kwamen tijdens de lustrumeditie van Contourium. De zaal in het Lelystadse Agora Theater zat vol, waarmee het bestaansrecht van dit netwerkevenement/jaarcongres van Contour Training & Coaching opnieuw werd bevestigd.

Download