SalesOnline Logo

SMG14005 SalesStore Banner Klantwaarde

Trefwoord: methoden & technieken

De nieuwsbrief als salesinstrument

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Freek Andriesse

Eén van de oudste commerciële communicatiemiddelen beleeft een ware revival. Mede dankzij de digitale (r)evolutie zetten steeds meer salesorganisaties de ieuwsbrief in elektronische dan wel gedrukte vorm in. Als direct verkoopinstrument en -kanaal, als onderscheidend element ten opzichte van de concurrentie en om klanten te binden. Een praktische analyse van dos en donts.

Download

Hoe wordt de verkoper een sales partner?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Jan Flamend

Om een trusted advisor van de klant te worden, heb je een gedegen ontwikkelingsplan nodig. Verkopers moeten zich inleven in de zakelijke situatie en problematiek van de klant, een luisterend oor hebben en de juiste afstemming kunnen maken tussen de behoefte van de klant en hun eigen aanbod. Daarbij moeten zij creatief zijn, economisch onderlegd en het respect van de klant afdwingen door inzicht in en verstand van zijn activiteiten aan de dag te leggen. Producten en diensten zijn verwisselbaar, de unieke verkoper en zijn waardevolle klantaanpak niet.

Download

Consultative selling (1): filosofie en proces

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Consultative selling behelst zowel een filosofie als een proces. Dit is de eerste aflevering in een reeks van drie artikelen waarin beide aspecten aandacht krijgen. Daarbij kijken we ook naar de praktijk van het operationele salesproces: hoe ziet consultative selling er uit in de verschillende verkoopsituaties? En wat is de relatie met account management?

Download

Klantbenadering met goede voorbereiding

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Het leren kennen en doorzien van de hoofdprocessen in je eigen organisatie en bij je klant vormt een essentiële voorbereiding om de juiste strategie uit te stippelen. Met de matrix van Harry Igor Ansoff, toegepast op het salesproces, is er een opening om groeistrategieën voor marketing en sales eenvoudig uit te werken.

Download

De zeven krachten van power selling

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Wat is het verschil tussen een topper en een middelmatige verkoper? In de VS vormt deze discussie al jaren een hot item in sales. Er is veel aandacht voor. De Amerikaanse superverkoper George Ludwig weet het antwoord: topverkopers zien geen belemmeringen. Maar iedere verkoper kan een winnaar worden als hij de zeven principes ofwel krachten van die positieve, uiterst energieke Amerikaan toepast.

Download

Traditionele verkoop kan echt niet meer

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

De veranderde strategische positie van inkoop vergt de nodige aanpassingen bij verkoop. Inkopers krijgen meer verantwoordelijkheden in strategische en externe activiteiten, terwijl de verantwoordelijkheid voor inkoop steeds hoger in de organisatie komt te liggen. Aangezien inkoop de uiteindelijke macht heeft, wordt verkoop steeds meer een speelbal van de eisen van inkoop. Om te begrijpen wat er bij verkoop moet veranderen, is het verstandig om zich een helder beeld te verschaffen waar men staat in de ogen van inkoop.

Download

Commodity, specialty, tender, co-makership

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Consultative selling is een filosofie: de verkoper moet de wensen van de klant vervullen en/of het probleem van de klant oplossen. Maar ook een proces, omdat de verkoper verschillende stappen moet doorlopen - vaak samen met collegas uit diverse disciplines - om tot het juiste advies en de geschikte strategie te komen. Eén en ander hangt af van de verkoopsituatie, waarvan we er vier onderscheiden: commodities, specialties, tenders en co-makership. Het tweede artikel van een drieluik.

Download

De klant helpen en grote orders scoren

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Consultative selling is een filosofie: de verkoper moet de wensen van de klant vervullen en/of het probleem van de klant oplossen. Maar ook een proces, omdat de verkoper verschillende stappen moet doorlopen - vaak samen met collegas uit diverse disciplines - om tot het juiste advies en de geschikte strategie te komen. Eén en ander hangt af van de verkoopsituatie: betreft het commodities, specialties, tenders of co-makership? Het laatste artikel van een drieluik gaat over de desbetreffende selling cycles in de praktijk.

Download

Weet om de behoeften van de klant

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Om succesvol de latent aanwezige wens van de klant te vervullen, moet je zijn primaire en secundaire behoeften kennen. Maar hoe doe je dat? Het gehele proces van het benaderen en aanspreken van de klant tot het aanzetten tot de koop van een product hoort bij verkopen. En als een verkoper de klant in dit proces helpt en de klant koopt, spreken we van een actieve, geslaagde verkoop. Dan heeft de verkoper de klant succesvol beïnvloed of in zekere zin gemanipuleerd.

Download

Geen goede verkoop zonder goede offerte

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Het offertetraject biedt extra omzetkansen die vaak onbenut blijven. Niet alleen uw verkoper, product of dienst heeft onderhoud nodig, ook uw offerte moet in de revisie voor een optimaal resultaat.

Download

Geef garanties voor gewin van de klant

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Als u een offerte wilt uitbrengen die de klant eenvoudig niet kan weigeren, dan zal uw aanbod door en door moeten kloppen. Het garanderen van het zakelijke gewin van de klant heeft alles te maken met het wegnemen van onzekerheden, vooral ook van jezelf als aanbieder.

Download

Verkopers van Mars, inkopers van Venus?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Bijna iedereen kent het succesvolle boek Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus van John Gray. De titel geeft de kloof aan tussen mannen en vrouwen als twee verschillende soorten mensen. Net als tussen verkopers en inkopers. Inkopers hebben over het algemeen geen hoge pet op van het gemiddelde acquisitiegesprek van verkopers. Wat zijn de mogelijkheden om de kloof tussen deze twee werelden te overbruggen? Het allerbelangrijkst is - ook hier - goede communicatie.

Download

Betere verkoop met Rijke Internet Applicaties

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Verkopen via internet wordt vaak geassocieerd met webshops. Maar internet kan breder worden ingezet dan alleen voor transacties. Juist in het voortraject kan een Rijke Internet Applicatie (RIA) effectief zijn.

Download

Een proces van continu verbeteren

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Klaas Toes, directeur van Gooiconsult in Huizen, ontwikkelde de Navigator®, een instrument voor continue verbetering van salesprocessen en -prestaties, ofwel permanent sales improvement.

Download

Succesfactoren en veel leermomenten

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

De Nationale OnderhandelingsWedstrijd (NOW) kent in het jaar van het eerste lustrum 2006 een nieuwe opzet. Na de selectieronden in juni en in juli spelen de vier best geplaatste teams op 11 oktober de finaleronde. De winnaars en einduitslag worden vervolgens in november tijdens een speciale bijeenkomst bekendgemaakt.

Download

Sales promotion T-Mobile efficiënter

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

De sales promotors van T-Mobile bezoeken dagelijks acht tot tien dealers en/of HotSpots. Tot voor kort werden de resultaten nog op papier vastgelegd. Met de flexibel te configureren formulierenapplicatie van iAnywhere-partner OmniMove, ofwel mobiel CRM, heeft manager Sales Promotors Jurgen Dhollander van T-Mobile dit jaar niet alleen een efficiencyverhoging gerealiseerd, ook de nauwkeurigheid van de data is aanzienlijk verbeterd.

Download

Projecten kunnen wél succesvol zijn

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Bedrijven en organisaties zijn goed in het uitvoeren en managen van routinematige activiteiten. Het uitvoeren en het succesvol managen van projecten verloopt echter vaak moeizaam. Dat geldt ook voor commerciële projecten. Terwijl het met beperkte investeringen en adequaat denk- en organisatiewerk mogelijk is om de meeste valkuilen te omzeilen.

Download

Debatingkennis brengt verkoop op hoger plan

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Sales professionals die ervan uitgaan dat zij betere resultaten kunnen boeken wanneer zij de inhoudelijke boodschap op een andere manier overbrengen, kiezen steeds vaker voor het debat. Debating mag gelden als een nieuwe trend, ook in sales.

Download

Schrijf een positieve brief

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Hans van Eck

Als verkoper wilt u zo positief mogelijk overkomen bij uw klanten. Dat geldt niet alleen voor het mondelinge gesprek, maar ook voor uw correspondentie. Dat laatste is nogal eens een ondergeschoven kind en kan zoveel beter. Zelfs als de klant u teleurstelt. Hier is een voorbeeld.

7 manieren om uw klant te overtuigen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Jan Geraats & Marc van Riet

Rap van tong?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Rob Houkes

De meeste verkopers praten te veel. Dit gegeven is al aardig gedateerd, maar geldt nog steeds. Natuurlijk moet een verkoper goed zijn zegje kunnen doen, maar hij moet op het juiste moment zn mond kunnen houden.

Slecht nieuws goed gebracht

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: David Bloch

Niemand vindt het leuk om fouten te maken. Zeker niet als het om directe blunders gaat met grote gevolgen. Het liefst zou je ze wegstoppen, maar dat heeft weinig zin. Ze komen toch wel uit. Het beste is direct de confrontatie aan te gaan en de betrokkenen te informeren. Vergeet daarbij niet meteen met mogelijke oplossingen te komen.

Ruim bezwaren uit de weg!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Een aankoop is een risicovolle bezigheid voor uw klant. Als hij zich tegen uw verkoopargumenten weert, verkleint hij zijn risico op een foute beslissing. Neem de bezwaren weg en geef uw prospect een duwtje in de rug. Negen tips om bezwaren van uw klanten weg te nemen.

Wat zijn de belangrijkste fouten, die verkopers maken?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Floris Weijers

Gastheerschap

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Bart van Luijk

Uw klanten doen geen zaken met uw bedrijf. Ze doen zaken met u. Ook als ze uw gasten zijn en u hun gastheer bent. Ook als u zeer vertrouwelijk met uw relaties omgaat, vergeet nooit dat het zakendoen centraal blijft staan. Het zakelijk doel blijft. Het sluiten van een transactie, of het behouden van een relatie. In beide gevallen is het belangrijk dat u de rol van gastheer op een excellente manier vervult.

Tip voor de professionele verkoper

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Wim Muys

"Nee" is niet altijd het einde

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Leo Onnekink

Bezwaren. Ze komen soms zo gedecideerd uit de mond van de klant, dat de verkoper afdruipt. Een gemiste kans, want met de juiste technieken kunt u hem toch overtuigen van de voordelen van uw product of dienst.

De gedreven verkoper

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Floris Wijers

Hoe motiveer je jezelf? Wat zijn de belangrijkste drijfveren? Of: wat zóuden de belangrijkste drijfveren van een verkoper moeten zijn?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Download

Wees trots op uw bedrijf

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Bart van Luijk

Elk bedrijf heeft zijn pluspunten. Ken ze en buit ze uit. Dat geldt niet alleen voor de verkopers in de buitendienst, maar ook voor de binnendienstmedewerkers aan de telefoon. Wat denkt u van de volgende sterke punten:

In zee met NLP

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Pieter van Breemen

NLP is een methode die ook in de verkoop regelmatig wordt toegepast. Het is geen foefje dat je zomaar even leert. Daaraan dient wel een goede training vooraf te gaan. Dit artikel is bedoeld om aan te geven wat NLP u als verkoper kan bieden.

De eerste indruk

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Of uw prospects een zakenrelatie met u willen aangaan, hangt af van verschillende aspecten zoals uw producten en uw aanbod. Minstens zo belangrijk echter is de eerste indruk die u maakt. Hier zijn vijf manieren om een uitstekende indruk te maken.

Zo onthoudt u een naam

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Master Salesmanship

Een veel gehoorde klacht van verkopers is: "Ik onthoud wel gezichten, maar niet de daarbij behorende namen. Herkent u dat? Maak dan gebruik van de volgende tips.

Verkopen in MLXXL: Een tandje hoger

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Bart van Luijk

Wat maakt de ene verkoper succesvoller dan de ander? Opleiding? Ervaring? Vakkennis? Natuurlijk spelen deze zaken een belangrijke rol. Maar cruciaal voor succes in het verkoopvak zijn enthousiasme en slimheid.

Ontdek de behoeften van uw klant

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Jacques Spelbrink

Er zijn nog steeds heel wat verkopers die lukraak met hun presentatie beginnen. Verkopers die niet of nauwelijks de moeite nemen de behoeften van de klant te traceren. Ga maar eens naar een beurs of showroom, waar u vaak binnen de minuut overstelpt wordt met informatie waar u niet op zit te wachten. Dom natuurlijk. Het kan immers heel anders.

Integriteit leidt tot blijvend verkoopsucces

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Verkoopvaardigheden helpen u om een eerste order te sluiten. Maar integriteit zorgt er voor dat uw klanten steeds bij u terugkomen. Geef antwoord op de volgende vragen en check uw eigen integriteit.

Nieuwe kopers, nieuwe kansen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Als één van uw relaties van baan verandert, betekent dat niet dat u een klant kwijt bent. Maak een goede start met zijn vervanger. De kans is groot dat u leverancier van het bedrijf blijft. Hier zijn vijf tips:

Opvallende brieven

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Is uw klant een S of een XXL?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Bart van Luijk

De ene klant is vele malen lucratiever dan de andere. Daarom dient de aandacht naar rato te worden verdeeld. Behalve als een kleine klant de potentie heeft te groeien. De slimmer verkoper trekt zijn plan en stelt zijn doelen.

Kwade klanten

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Adviesbrief Klantgericht Denken & Doen

Klanten zijn mensen. En elk mens is wel eens kwaad, lastig of onredelijk. Als verkoper krijgt u soms de volle laag. Wat dan?

Blijf ook na de koop attent

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Op weg naar een nieuwe klant

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: André M. Nijssen

Constateert u dat veel prospectbezoeken niet resulteren in concrete orders? Moet u veel bezoeken afleggen voordat u tot de eerste order komt? Dan is het zinvol uw werktechniek te analyseren. Wellicht is die voor verbetering vatbaar.

Bij mooi weer geen verkoop!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Alfred Out

Veel verkopers hebben er in meer of mindere mate last van: een verkoopdip ergens in de zomermaanden of op een ander moment van het jaar. Vaak omdat hún klanten daar ook last van hebben. Is dat iets wat je moet accepteren omdat dit tóch onveranderbaar is? Alfred Out noemt dit het meereizend bezwaar en weet uit ervaring dat er wel degelijk iets aan te doen is.

Cassetterecorder als reminder

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Vragen aan een onbekende klant

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Succes in vier stappen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Offertes in de bouw op internet

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Particulieren, bedrijven of Verenigingen van Eigenaren kunnen voor mannetjes voor een klus terecht bij Dacam Nederland, makelaar in offertes in de bouwsector. Internetondernemer Danny Campion regelt online offertes voor ze bij één van de gerenommeerde bedrijven in zijn database. De uitgekozen specialist komt dan in real life de klus uitvoeren.

Download

Spiegeltje, spiegeltje ... en andere overredingstips

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Effectieve verkoop staat of valt met effectieve overreding. Help uw prospect in de goede richting door gebruik te maken van verkoopmetaforen en mentale samenhangen.

Weten is verkopen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Gelikte verkoopmethoden zijn een gewaardeerde vaardigheid onder verkopers. Maar als het erop aankomt, kunt u beter inzetten op kennis.

Volhouden en vasthouden

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Als uw product een goede oplossing biedt voor uw klant, bent u het aan uzelf en aan hem verplicht al uw vaardigheden in de strijd te gooien tot de deal een feit is.

Trek aarzelende kopers over de streep

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Aarzelende prospects weten vaak niet precies waarom zij aarzelen om hun handtekening onder een order te zetten. Een vierstappenplan om ze over de streep te trekken.

Oplossingen voor twijfelaars

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Win een verloren klant terug

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Klanten die vinden dat zij niet goed door uw bedrijf zijn behandeld, staan natuurlijk niet te trappelen om nogmaals met u in gesprek te gaan. Maar voor u is het nuttig een poging te doen de verstoorde relatie te repareren.

Hersengymnastiek

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Bij gebrek aan nieuwe, frisse ideeën is een brainstormsessie vaak een goed hulpmiddel. U moet er echter wel voor zorgen dat u er ruimte voor maakt en dat u het op de juiste wijze doet.

Sla die prospect aan de haak!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

U vindt dat de prospect een gesprek met u aan moet gaan, maar de prospect ziet daar de noodzaak niet echt van in. En dat terwijl u zeker weet dat u hem tijdens dat gesprek kunt overtuigen van de voordelen van uw product.

Makkelijk verkopen in moeilijke tijden

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Als het economisch gezien minder goed gaat, lijden uw verkopen daar vaak onder. Zes tips om toch te verkopen in moeilijke tijden.

Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Iedere verkoper met een beetje ervaring weet dat verkopen aan vrouwen een andere aanpak behoeft dan verkopen aan mannen. Deze open deur wordt van handige tips voorzien in het onlangs verschenen boek GenderSell: How to sell to the Opposite Sex van Lee Robert en Judith Tingley (Simon & Schuster, 1999).

Gemotiveerd blijven bij afwijzingen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Het is helaas niet mogelijk de reactie van een prospect te voorspellen, maar u kunt wel werken aan uw reactie op zijn reactie. Zorg voor een goede bui en een afwijzing zal u minder deprimeren. Met de volgende tips bouwt u een schild tegen negatieve reacties.

Koopsignalen oppikken

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Koopsignalen missen betekent kansen missen, dus leer ze te horen, te interpreteren en er op te reageren.

De thuiswerkplek

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Steeds meer mensen omzeilen files en lange reistijden door thuis te gaan werken. Dat kost wel enige discipline. Maar als u het slim aanpakt, kunt u er voordeel mee behalen. Om thuis efficiënt te kunnen werken kunt u onderstaande tips gebruiken.

Als de prijzen stijgen...

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Stijgende prijzen, ook uw bedrijf heeft er mee te maken. Maar hoe communiceert u die naar uw klanten?

Neuro Linguistic Programming: effectief gereedschap voor de verkoper, deel I

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Nico Helmus

Wat Neuro Linguistic Programming (NLP) voor een verkoper kan betekenen weet Nico Helmus als geen ander. Hij is internationaal gelicenseerd NLP-trainer en gaat in dit eerste deel van een tweedelige serie in op de principes van NLP. Doe er uw voordeel mee.

Contact met de hoogste baas

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Als de gelegenheid zich voordoet dat u met de topmanager of met het managementteam van een bedrijf om de tafel gaat zitten, zijn er spelregels. Spelregels die evenzeer in het normale verkoopverkeer gelden, maar bij contact met de hoogste bazen met nog meer nauwkeurigheid nageleefd dienen te worden. Hier volgen de belangrijkste.

Effectief vergaderen kan

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: John van den Heuvel

Nederlanders staan bekend als echte vergadertijgers. Logisch, want een vergadering is een sterke werkvorm die rijke resultaten kan opleveren. Mits iedereen goed voorbereid en gedisciplineerd te werk gaat.

Neuro Linguistic Programming: effectief gereedschap voor de verkoper, deel II

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Nico Helmus

Na het lezen van het eerste deel van deze serie hebt u uw prospects en klanten op een nieuwe manier benaderd. U bent in de eerste plaats gegaan voor het opbouwen van vertrouwen, rapport. En vooral: u weet dat uw wereldbeeld en die van de klant verschillen, en kunt u daarom in het model van de klant inleven.

Neuro Linguistic Programming: effectief gereedschap voor de verkoper, deel III

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Nico Helmus

Het derde en tevens laatste deel van verkopen met NLP gaat over metaprogrammas. Iedereen kent wel het halfvolle of half lege glas: de eerste groep ziet wat er is en de tweede groep ziet wat er niet is. NLP noemt deze filters metaprogrammas.

Actief luisteren is de sleutel

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Actief luisteren helpt niet alleen bij het opmerken van verbale koopsignalen, maar ook bij het opvangen van non-verbale signalen die erop duiden dat de prospect geïnteresseerd is.

Toegevoegde waarde verkopen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Verkopen van toegevoegde waarde lijkt vaak op schieten op een bewegend doel. Waarde betekent meestal voor iedere klant iets compleet anders.

Wensen en behoeften definiëren

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Hoe signaleert u koopsignalen?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Koopsignalen kunt u vaak waarnemen als u leert ze te herkennen. Helaas komt het nogal eens voor dat een verkoper zo op zijn eigen presentatie geconcentreerd is dat hij deze signalen - hoe duidelijk ook - over het hoofd ziet.

Welke vaardigheden hebt u nodig?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Achterhaal de behoeften

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Als u in staat bent om de behoeften van de prospect te achterhalen en u in te leven in zijn wereld, dan hebt u een goede basis voor het binnenhalen van de order. Onderstaande tips helpen u hierbij.

Beoordeel uw klant

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Informatie voor de verkoopleiding

Analyseer bij een nieuwe klant tijdig wat hij voor uw bedrijf waard kan zijn. Anders investeert u veel tijd en geld in hem, terwijl omzet en winst bij uw verwachtingen achterblijven.

Omgaan met irritante dwarsliggers

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Office Hours

Springt u uit uw vel of blijft u ijzig kalm? Hoe gaat u om met collegas die het bloed onder uw nagels vandaan halen?

De helpende hand reiken

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

In tijden van nood leert men zijn vrienden - en zichzelf - kennen. Niemand zit te wachten op rampen, maar als een klant in een crisissituatie geraakt, doet zich de mogelijkheid voor om uw vaardigheden als probleemoplosser te tonen en de banden met de klant te verstevigen.

Spoor tijdverspillers op

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Een salesdilemma: uw afspraak met een prospect lijkt tot niets te leiden. De andere partij lijkt geïnteresseerd, stelt veel vragen, maar als u polst op koopsignalen, krijgt u ontwijkende antwoorden. Wat te doen?

Stel de juiste vragen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Stel uw prospects de juiste vragen zodat de kans vermindert dat u tijd aan het verspillen bent aan prospects die toch niets zullen kopen.

Voordat u opgeeft

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Basisprincipes van CRM

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Planung & Analyse

Customer relation management (CRM) draait om het verzamelen, ordenen en interpreteren van gegevens over klanten. Een kort overzicht van de basisprincipes van CRM.

Miep, miep: dat is snel!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Klantgericht Denken & Doen

Snellezers kunnen meer informatie absorberen. Ze zijn eerder en beter in staat om zichzelf, hun collegas en hun klanten te helpen. Hoe u ook zon lettervreter wordt.

Een compliment geven, een ware kunst!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: David Bloch

Feedback - in de breedste zin van het woord - is zowel het schouderklopje als een suggestie voor verbetering. Feedback is het onder woorden brengen welke indruk u heeft van iemands gedrag, uitstraling of persoonlijkheid.

Wat heb ik aan deze brief?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Insight

Per brief kunt u enorme hoeveelheden mensen tegelijk bereiken om iets nieuws te introduceren of een interessant aanbod te doen. Een eerste vereiste is wel dat uw brief uitnodigt tot lezen.

Help! Een order verloren

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: The Competitive Advantage

Niemand kan altijd winnen, verliezen hoort evenzeer bij het (verkoop)spel. Als u een plan nodig hebt voor het omgaan met een order die uw neus voorbij gaat, gebruik dan onderstaande suggesties.

Stadhuisproza of gewone taal?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Klantgericht Denken & Doen

Wat u met een offertebrief wilt bereiken is de order binnenhalen die na het plezierige gesprek binnen handbereik leek te zijn. Hoedt u voor stadhuisproza.

Hoe gaat u om met dubbele signalen?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

In een verkoopgesprek kunt u in de situatie raken dat u zeker weet dat het verbale en non-verbale gedrag van uw gesprekspartner verschillen vertonen. Om erachter te komen of uw intuïtie klopt en wat uw gesprekspartner werkelijk bedoelt, gebruikt u de volgende technieken:

Leuren bij de concurrent

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: De Verkoop Vraagbaak: Het verkopen van projecten

Soms gaan klanten waarvoor u een voorstel heeft geschreven met uw kennis aan de haal. Ze werken met u samen aan een prachtig en geniaal voorstel en gaan er vervolgens bij uw concurrent mee leuren om te kijken of ze daar een lagere prijs kunnen krijgen.

Graag met korting!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales Profi

Zoek uit welk nut het product of de dienst voor de klant heeft en overtuig hem van het voordeel, zodat hij begrijpt dat hij zijn geld neertelt voor iets dat dat geld ook waard is.

Prijsonderhandelingen: bereid u voor!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales Profi

Met onderstaande vragen kunt u zich voorbereiden op het voeren van prijsonderhandelingen.

Consultatief verkopen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Als uw klanten uw product als een gebruiksgoed (commodity) beschouwen, wordt de prijs de doorslaggevende factor bij de aanschaf. Dat betekent altijd lagere marges voor het bedrijf en lagere bonussen voor de verkoper. Geen aanlokkelijk scenario. Om uw producten te onderscheiden van andere, is een consultatieve verkoop misschien een goede aanpak.

Kritische maatstaven

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Check regelmatig uw prestaties aan de hand van de maatstaven die u hiervoor hebt gesteld. Hoeveel cold calls, verkoopgesprekken of omzet genereerde u in de voorbije periode?

Prospecting: een kwestie van consequent zijn

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Het genereren van nieuwe prospects is eenvoudiger als u weet waar te beginnen. Maar welke wegen bewandelt u om ze te vinden?

Hoe ontwikkel je een neus voor prospects?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Kent u de team-spelregels?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales Profi

Wie in de buitendienst werkt, vergeet snel dat er ook zoiets als een interne klant is. Wie klantgerichtheid hoog in het vaandel heeft, past deze uitgangspunten ook toe op de interne organisatie. Bijna iedereen is tegelijkertijd klant en leverancier. Hoe goed bent u in deze rollen?

Verkopen begint met evaluatie en eliminatie

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Caspar Verhees

Als verkoper wilt u uw marktaandeel uitbouwen. Dat kan voor een belangrijk deel door meer te verkopen aan bestaande klanten. Maar ook een gezonde toestroom van nieuwe klanten is essentieel, niet in de laatste plaats om eventuele klantensterfte te compenseren.

Hebt u een constructieve houding?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Newsletter Quality

Een positieve kijk hebben op de gang van zaken, problemen constructief oplossen, preventieve maatregelen nemen, zijn allemaal uitingen van een constructieve houding.

Overwin bezwaren

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Momenten van de waarheid op de beurs

Zie elk bezwaar als een koopsignaal. Als een kans om de order vroeger of later af te sluiten. Houd u echter aan de volgende regels.

Motiveer de prospect

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Het is eenvoudiger om te verkopen aan gemotiveerde prospects. Vier stappen om de prospect zover te krijgen dat hij zaken met u doet.

Een voet tussen de deur krijgen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Als u de prospect niet te spreken krijgt, kunt u hem ook niets verkopen. Toegang krijgen tot de prospect is de eerste stap in de verkoop.

Een kwestie van voorbereiden

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Een drie-gangen-diner of een patatje?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Tips Advies Verkoop

Er bestaat een trucje om uw omzet te verhogen door iets aan te bieden dat u niet zult verkopen…

Het getal 250

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales Profi

Ieder mens leert in zijn leven gemiddeld 250 mensen kennen die belangrijk voor hem zijn. Waarom is dit getal van belang voor u als verkoper?

De verkoopsuccesformule

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales Profi

Onderscheidend verkopen op beurzen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Els Slijkerman

Binnenkort staat u ongetwijfeld weer op één van de vele vakbeurzen. Vaak wordt zwaar geïnvesteerd om zo goed mogelijk voor de dag te komen met een opvallende stand en fantastische productpresentaties. Heel belangrijk, maar uw concurrenten doen dat ook… Hoe onderscheidt u zich dan nog?

Grossier in feiten

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Laat u zich in het verkoopproces leiden door wat u aanneemt over uw klanten en prospects of door feiten?

Mobiele dos en donts

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: De Verkoop Vraagbaak

Nee, natuurlijk, mobiele telefoons zijn geen ondingen. De mensen die ze op een onnadenkende manier gebruiken maken ze tot ondingen. Wat wel en niet kan.

Beter omgaan met kritiek

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Communication Briefings

Kritiek krijgen is niet altijd even makkelijk. Probeer de volgende technieken om beter en effectiever met kritiek om te gaan.

Hebt u wat te vragen?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales Memo

Elke klant moet soms gemotiveerd worden om bepaalde acties te ondernemen. Beweegt de klant niet, dan komt er nooit een opdracht. Motiveringsvragen stimuleren de klant om zelf antwoorden te vinden.

Alleen maar kijken, niets kopen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Iedere verkoper heeft het wel eens meegemaakt: een prospect lijkt geïnteresseerd en de verkoper spant zich in om een order binnen te halen. Maar steeds komt er op het laatste moment iets tussen.

Op tijd betalen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: www.dezaak.nl

Niet alleen in het bedrijfsleven groeit het aantal faillissementen, ook een toenemend aantal particulieren kan zijn schulden niet meer betalen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hoe komt u aan referenties?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Geen twijfel mogelijk: een referentie is een fantastische binnenkomer. Een referentie helpt het vertrouwen te vergroten. Maar hoe krijg je referenties?

Uw manager opvoeden

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesBusiness

Problemen met uw manager? Hier volgen enkele tips om met een moeilijke manager om te gaan.

Online geld verdienen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales & Marketing Management

Inmiddels weet iedereen dat geld verdienen via internet niet eenvoudig is. Er is meer voor nodig dan een aantrekkelijke site om klanten online te laten kopen. Gebruik de volgende tips om de bezoekers over de streep te trekken.

Slechtbetalende klanten

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support Magazine

Het achter de boek zitten van slechtbetalende klanten vinden veel verkopers een vervelend en lastig karwei. Hoe zorgt u ervoor dat u uw geld krijgt en de tevreden blijft?

Ontspannen naar een borrel

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Slaat de schrik u om het hart als u gevraagd wordt voor een borrel of voor een andere sociale gelegenheid? Troost u met de gedachte dat u niet de enige bent.

Klanten van leverancier laten veranderen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Een van de tegenwerpingen die verkopers vaak horen is: “Ik ben tevreden met mijn huidige leverancier”. De verkoper die zich daarbij neerlegt, zal het nooit tot topverkoper brengen.

Hoe laat u de klant switchen?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Overwin mentale blokkades

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Communication Briefings

Positief denken helpt om tegenslagen te overwinnen en meer te realiseren in dezelfde tijd. Enkele manieren om productiviteitsbarrières te overwinnen.

Wees een goede luisteraar

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: De Verkoop Vraagbaak, Pakkende gespreksopeningen

Luisteren is een van de zwaarste communicatiemiddelen, zeker voor een verkoper. Het gaat er niet alleen om dat u geluid opvangt, maar u moet ook tussen de regels door horen.

Begrijp de beursbezoeker

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Meedoen aan een beurs vraagt om een goede voorbereiding. Bepaal uw doel(en) en prepareer aan de hand daarvan een aantal vragen om de aandacht van de bezoekers te trekken.

Wat te doen bij beursdeelname?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Argumenteren, hoe doet u dat?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Winnend omgaan met tegenwerpingen, Kluwer

Relevante zakelijke argumenten zijn er in verschillende vormen. Een aantal voor u op een rijtje gezet.

Gouden klanten

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Bizz

De ene klant is de andere niet. En hoewel zowel de goede als de slechte klanten geld in het laatje brengen, doet u er goed aan ze snel van elkaar te onderscheiden.

Het geheim van een goed verslag

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support Magazine

Bent u aan de beurt om een verslag te maken van de verkoopvergadering? En ziet u er als een berg tegenop omdat iedereen altijd van alles vindt en u de rode draad maar moet zien te ontdekken?

Tijdens de vergadering

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support Magazine

Positief realisme

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Hoe reageert u als een slechte dag zich over de rest van de week lijkt uit te smeren en de slechte week inmiddels is gerekt tot een maand om snel te vergeten?

De moeilijke beginzin

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support Magazine

In de clichébeginzin wordt het onderwerp van de brief vaak niet duidelijk. Dus slaan veel lezers die dan ook over en beginnen bij zin twee. Hoe zorgt u voor een mooie opening?

Prospecting met internet

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Sinds de komst van internet is contact leggen met prospects een kwestie van virtuele hapklare brokken geworden. Tenminste, als u weet hoe u internet kan inzetten.Waarmee kan internet u helpen?

Wie? Wat? Waar?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Topverkopen op eigen kracht, De Verkoop Vraagbaak

Stel uzelf de volgende vragen voordat u actief gaat luisteren. Ze helpen u om een beter verkoopgesprek te kunnen voeren.Topverkopen op eigen kracht, De Verkoop Vraagbaak

Omgaan met stekeligheden

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Communication Briefings

Maken uw collegas of medewerkers er een gewoonte van om sarcastische opmerkingen te maken? Als u merkt dat u geïrriteerd of defensief reageert, als iemand in uw omgeving lollig uit de hoek komt probeer dan de volgende tips.

Conflicten op het werk

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support Magazine

Conflicten kunnen niet worden komen, ze horen er nu eenmaal bij. Maar conflicten hoeven niet altijd te escaleren, je kunt ze ook oplossen.

Kritiek leveren

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Communication Briefings

Ook de meest gevoelige mensen moeten soms kritiek verduren. Met de volgende vier stappen voorkomt u problemen.

Zaaien en oogsten

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Wie slim wil verkopen, bouwt aan zijn relaties met mensen die zijn persoon en zijn product willen promoten en voor wie u hetzelfde wilt doen.

Telefonisch contact voorbereiden

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Zet uw verkooptijd op de juiste wijze in

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesBusiness

De tijd van een buitendienst is kostbaar. Een slechte bezoekplanning en verkeerde proespects visiteren, maakt het nog kostbaarder. Met de juiste gegevens vormt een optimale bezoekplanning geen enkel probleem.

Voorkom irritatie bij uw klanten

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales & Marketing Management

Iedere verkoper weet dat een late levering of een plotselinge verandering van de prijs een klant boos kan maken. Er zijn echter ook minder duidelijke manieren waarmee u irritatie bij een klant kunt wekken. Vijf manieren om te voorkomen dat uw klant geïrriteerd raakt:

Welkom in digibeetland

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Bent u een echte computerfreak of behoort u tot het uitstervende ras van de digibeten. Doe mee aan onderstaande test en bepaal of u tot de nerds of de sukkels behoort.

Kies de juiste beurs

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Expovisie

Aan welke beurzen moet u deelnemen en waar kunt u beter wegblijven? Als eerste moet u uw eigen huiswerk grondig hebben gedaan.

Archiveren met beleid

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Communication Briefings

Gemiddeld zoekt een werknemer 150 uur per jaar naar zoekgeraakte documenten en verkeerd opgeborgen of gearchiveerde stukken.

Bent u kort van memorie?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Today

De een heeft een fotografisch geheugen, de ander als een zeef. Een paar trucs om te onthouden en uw geheugen op peil te houden of te verbeteren.

Debiteurenbewaking, een gedeelde verantwoordelijkheid!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Cees van Werkhoven, DOOR Nederland in Zeist

Wat voor een taak hebben debiteurenbewakers eigenlijk? Waar lopen zij tegenaan en wat kunt u als verkoper doen om hen te helpen?

De meest gehoorde smoezen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

De onbekende klant

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Als u een verkoopregio overneemt en u alleen de vruchten van andermans inspanningen lijkt te hoeven plukken, is het toch van belang dat u zelf zoveel mogelijk informatie verzamelt over de voor u onbekende klant.

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Download

7 tips voor een geslaagde beurs

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesBusiness

Lever meerwaarde

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Communication Briefings

Als klanten het gevoel hebben dat zij waar voor hun geld hebben gekregen, zullen zij eerder geneigd zijn om opnieuw zaken met u te doen en mond-tot-mond reclame voor u en uw bedrijf maken.

Een mega-order binnenhalen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Het grote moment is aangebroken. Maanden hebt u naar dit moment toegewerkt en nu zweet u peentjes. Waarom? Omdat u op het punt staat om een grote order binnen te halen. Als u het verpest, gooit u maandenlang hard werken weg.

Big deal: wat te doen?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Waar ligt het ook al weer?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support

U kunt uw stukken niet meer kwijt en de stapels papier worden steeds hoger. Tijd om een goed archief op poten te zetten. Maar hoe? Kies de methode die het best bij u past.

Op zoek naar nieuwe klanten

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Bizz

Wie op zoek gaat naar nieuwe klanten heeft adresbestanden nodig. Voor een flink bel- of mailoffensief zult u toch buiten de deur moeten kopen. Daarbij moet u een aantal zaken voor ogen houden.

Met de klant praten over de prijs

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Ronald Swensson, Banyan in Hengelo

Onderhandelingen tussen de verkoper en dezelfde klant komen in de loop van de tijd dikwijls terug. U moet dan wel on speaking terms zijn en samen door de bocht willen en kunnen. Hoe gaat u te werk?

Regels bij prijsonderhandeling

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Kritiek leveren op uw baas

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Communication Briefings

Als u problemen hebt met iets dat uw manager doet - of nalaat - gebruik dan de volgende tips om hem op de meest tactische wijze te bekritiseren.

Druk op de ketel

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: In 9 fasen onderhandelen, Kluwer

U zit al enige tijd rondom tafel met de klant. Maar de tegenpartij blijft maar dubben wat te doen. Hoe oefent u nu pressie uit zodat er een beslissing wordt genomen?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Download

Zie de realiteit onder ogen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Als u zichzelf eenvoudige doelen stelt, gebruikt u niet al uw capaciteiten. Als u uzelf onbereikbare doelen oplegt, werkt dat demotiverend en frustrerend. Vier manieren om te checken of u uzelf de juiste doelen stelt.

Profileer u professioneel

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Communication Briefings

Gebruik de volgende technieken om u te profileren binnen uw organisatie om zo uw carrière een duw in de goede richting te geven.

Hoe u een tekst skimt of scant

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support

Stapels papier krijgt u dagelijks onder ogen. Het is dus zaak om zo snel mogelijk door die overload aan informatie heen te komen en zo efficiënt mogelijk te bepalen wat u werkelijk moet lezen en wat overbodige ballast is.

Leestips

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support

Wat te doen bij een nijdige klant?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Today

Hoe gaat u om met nijdige klanten? Houd onderstaand script bij de hand en laveer zonder brokken te maken door deze lastige situatie.

Vraag klanten naar hun trouw

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Marketing Management

Natuurlijk wilt u als verkoper weten of klanten tevreden zijn over uw product of dienst. Hoe beter u weet wat de klant wil, hoe beter u kunt verkopen.

En de kleur is…

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Brandweek

Consumenten hebben een duidelijke voorkeur voor bepaalde kleuren voor een product of merk. Denk als verkoper mee over de beste kleur voor uw product.

In beelden denken

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesBusiness

U ontmoet een klant en kunt zich met de beste wil van de wereld niet meer herinneren hoe hij heet. Tips van geheugentrainers om moeiteloos en langdurig namen en gezichten te onthouden.

Hoe u klantmigratie voorkomt

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesBusiness

Met de juiste instrumenten kan tot 40% van de verloren klanten worden teruggewonnen. Jammer genoeg maken slechts weinig verkopers gebruik van deze instrumenten.

Weten waarom klanten weglopen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesBusiness

Om klanten te kunnen terugwinnen, moeten de motieven waarom ze wegliepen bekend zijn. Houd bij die analyse rekening met de volgende punten:

Succesvolle klantcontacten

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesBusiness

Wilt u als verkoper schriftelijk communiceren met uw klanten dan kan dat via een nieuwsbrief of een e-mailing. Maar aan welke voorwaarden moet zon uiting voldoen? Onderstaande tips zorgen ervoor dat u mee kunt denken met de marketingafdeling.

Prijssignalen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Harvard Business Review

Als de consument u als verkoper vertrouwt, zal zijn oordeel gebaseerd zijn op uw signalen rond de prijs. U kent ze vast, maar misschien niet allemaal.

Omgaan met bezwaren

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Persoonlijke Verkoopstijlen, Kluwer

Hoe beter u de behoeften van de klant in kaart brengt, hoe beter uw aanbod kan zijn. Door te laten zien dat u dienstverlenend te werk gaat, gunt de klant sneller de koop aan u.

Wat te doen bij ontslag?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support

Ontslag: vele Nederlanders krijgen er de afgelopen tijd mee te maken. Wat te doen als u het slachtoffer wordt en uw biezen moet pakken?

Onaangename verrassingen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Today

Het kan schrikken zijn, als u ineens te maken krijgt met onaangename en onaangekondigde situaties. Wat te doen?

Maak plannen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: www.themindgym.com

Uw baan eist veel energie van u. Maar het is goed om zo af en toe uw gedachten de vrije loop te laten zodat nieuwe plannen kunnen ontstaan.

Een hogere productiviteit

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesBusiness

U krijgt uw werk niet af en weet niet goed hoe u het aan moet pakken om het wel af te krijgen. Wat te doen?

Een andere factuur

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Adfo-Direct

Een rekening hoeft niet alleen een rekening te zijn. U kunt de factuur gebruiken voor veel meer.

Wervende e-mail

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Paul Soltoft, The Long and Short of It

Als u wervende teksten per e-mail wilt versturen, moet u de lengte goed in het vizier houden.

Hoe het moet

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Verkoopacties: wanneer wel, wanneer niet?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Business-to-business verkoopacties, Sales Vraagbaak

Er zijn allerlei redenen om verkoopacties te houden, net zoals er ook vele redenen zijn om ze in bepaalde situaties juist niet toe te passen. Hoe maakt u de juiste keuze?

Lunchen of dineren met de klant?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Zakelijke etiquette, uitgeverij Tirion

Het is gebruikelijk een grote deal af te sluiten bij een zakelijk diner en niet tijdens een lunch. Een diner biedt immers de mogelijkheid groot uit te pakken en uw klant wellicht in te pakken.

Word uw zenuwen de baas

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Iedereen heeft wel eens last van zenuwen. Zenuwachtig zijn voor een presentatie of een belangrijk verkoopgesprek hoort erbij.

Het eerste contact met de klant

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Uw eerste contact met een klant zet de toon voor uw toekomstige relatie. Gebruik de onderstaande tactieken om aan een goede verstandhouding te bouwen.

Blokkades omzeilen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales & Marketing Management

Om klanten sneller en efficiënter te benaderen, is het soms handig om gatekeepers te omzeilen.

Waar en hoe vindt u de juiste prospects?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Contour Training

Schiet de boodschapper niet af

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales & Marketing Management

Er zijn vier woorden die een klant absoluut niet wil horen: wij hebben een probleem. Hoe kunt u slecht nieuws gebruiken om de relatie met de klant te versterken?

Hele en halve waarheden

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Communication Briefings

Als u het gevoel krijgt dat iemand u niet de hele waarheid vertelt, kunt u met onderstaande tips proberen de hele waarheid te achterhalen, zonder dat u iemand van leugens hoeft te beschuldigen.

Een sterke verkoopbrief

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Een goede verkoopbrief moet binnen vijf seconden de interesse wekken. De lezer moet in een oogopslag kunnen zien wat het aanbod is. Vijf tips om dit doel te bereiken.

Omgaan met moeilijke managers

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Als uw manager van het type is dat nooit tijd heeft, altijd zit te bellen, nooit lijkt te luisteren naar wat u zegt, orders uitdeelt in plaats van te overleggen en u het gevoel geeft dat u zeurt als u een probleem voorlegt, dan is het tijd dat u leert hoe u met dergelijke types kunt omgaan.

De juiste benadering

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Wees altijd op tijd

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Verkopen in een tegenvallende markt, Sales Vraagbaak

Is de afspraak om 11.00 uur, meld u dan om 10.55 uur bij de receptie. Als u om 11.20 uur nog niet bent opgehaald, dan zijn er twee mogelijkheden.

Ontdek impliciete behoeften

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Een impliciete behoefte is een niet uitgesproken behoefte. Stel, een klant vraagt naar de servicebehoefte van een machine. De impliciete behoefte is die van aanschaf van een betrouwbare machine. Hoewel niet uitgesproken, is deze behoefte belangrijk.

Responstijden maken het verschil

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sjors Jochems, Focus Advisering Training Coaching in Dongen

In de verkoop wordt veel tijd besteed aan het opbouwen en uitbouwen van klantcontacten. In commerciële processen zijn onderdelen als persoonlijk contact, persoonlijke klik met de contactpersoon (gunnen), inhoud, aanpak, et cetera nu eenmaal van groot belang voor het welslagen van het contact op de lange termijn.

Wat u wel én niet moet doen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

15 Manieren om uw verkoop te verhogen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Hoe geeft u kritiek?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support

Kritiek geven is een vorm van communicatie. Als u het op de goede manier doet, kunt u het gebruiken om uw werk beter te laten verlopen. Maar hoe geeft u kritiek? Beantwoord de volgende vragen om uw kritiekstijl te weten te komen.

Een succesvol relatie-event

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: FZ

Een relatie-event organiseer je niet even zo maar. De kans is groot dat u dan uw doel voorbijschiet. Denk mee met uw manager, zodat de bijeenkomst een succes wordt. Neem onderstaande tips daarbij ter harte.

Hoe voorkomt u netwerkflops?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: John van den Heuvel, DOOR Nederland in Amersfoort

Slaagt u er niet in het de klant naar de zin te maken en een relatie op te bouwen, dan wordt de schuld nogal eens bij de klant gelegd: het is een onmogelijke vent, met zo iemand is geen zaken te doen, of, onze interesses zijn te verschillend.

De juiste tevreden klanten

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Kwaliteit en Bedrijf

Leuk, veel tevreden klanten, maar als ze niets bijdragen aan uw omzet schiet het niet op. Het gaat erom dat de juiste klanten tevreden zijn.

Nieuwe klanten via leveranciers

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales & Marketing Management

Contacten met leveranciers kunnen een goede manier zijn om nieuwe klanten op te sporen. Probeer onderstaande drie technieken om uw voordeel te doen met goede contacten met uw leveranciers.

Zo zit je goed!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: S&MM

U zult als verkoper vaak achter uw bureau zitten om de administratie af te halen. Om geen pijn in uw rug te krijgen is een goede zithouding van belang.

Support van uw manager

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Communication Briefings

Steun van uw manager voor uw ideeën is belangrijk anders wordt het wel heel moeilijk om ze te realiseren. Maar hoe krijgt u die support?

Lessen voor verkopers

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales & Marketing Management

Iedere verkoper kan zijn verkooptechnieken aanscherpen en verbeteren. Een mens is nooit uitgeleerd. Gebruik onderstaande tips om uw kennis te verdiepen.

Houd eindelijk eens je mond!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support Magazine

Ook wel eens staan luisteren naar iemand op kantoor die maar praat en praat? Een van de vervelendste problemen is dat mensen vaak niet weten when to shut up. Een paar vuistregels.

Hoe goed kent u uw concurrenten?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Wellicht kent u namen van verkopers van concurrerende bedrijven. De kans is aanwezig dat u er zelfs een aantal persoonlijk kent. Maar weet u ook wat u zou moeten weten als het om het zakelijke belang van uw onderneming (en dat van uzelf) gaat? Check uw C-IQ. Beantwoord de volgende vragen met ja of nee.

Uitstelgedrag van de klant

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales Management

Verkopers kunnen soms te lang aarzelen en niet afsluiten. Ze zijn bang om nee te horen, beheersen de techniek niet of zitten te dicht bij de klant. Wat doet de klant om de deal uit te stellen en wat is een slimme reactie?

Een nieuw product aan de man brengen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales & Marketing Management

U mag een nieuw product gaan verkopen; nu alleen nog even de klanten erbij vinden die interesse hebben.

Wat te doen met goedbedoeld advies?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support

U bent pas begonnen als verkoper. Als groentje krijgt u veel adviezen van collegas. Hoe doet u uw voordeel met al die goede raad waar u niet altijd op zit te wachten?

Eigendom van de baas of niet?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: www.randstad.nl

Neemt u wel eens iets mee van kantoor naar huis? Of vindt u dat het moet kunnen om een post-it blokje, een doosje paperclips van de baas thuis te hebben?

Nieuwe producten verkopen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Een nieuw product of een nieuwe service verkopen aan bestaande klanten vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Tips voor een goede start met een succesvolle afloop.

Wat te doen?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Zit mn dasje goed?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Het is plezierig zakendoen met mensen die de juiste omgangsvormen hanteren. Die gekleed gaan zoals wij dat van hen verwachten. Wat dat betreft zit de verkoper als t ware in een glazen huis. Hij wordt vrijwel dagelijks getaxeerd via zijn uiterlijk en gedrag. Hier een paar elementaire en essentiële regels.

Gedrag tijdens het sluiten

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Dieter Heitsch

Uw gesprekspartner wikt en weegt en neemt langzaam een beslissing terwijl u zwijgt. Toch bent u gedurende het ogenblik, waarop de klant zijn oordeel velt, niet hulpeloos. U kunt storend gedrag, waarmee u al uw inspanningen teniet zou doen, vermijden. Een paar adviezen uit de praktijk.

Op naar de top

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Tien tips om minder te praten

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Meerverkoop realiseert u zó!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales Power poster

Stel vragen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Uniciteit: de kracht van de verkoper

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Wim Muys, directeur Muys Management Center in Breda

In één en dezelfde branche is de ene verkoper veel succesvoller dan zijn collega van een ander bedrijf. Hoe komt dat? Ligt het aan de prijs? De naamsbekendheid van het bedrijf of product? Of aan de kwaliteit van het aanbod?

Wie is wie?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Voor de opbouw van een alert bestand is het nuttig van elke grote klant te weten wie wie is.

10 tips om de order te krijgen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales Power poster door Leo Onnekink

8 adviezen om te scoren in de showroom

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales Power poster door Jacques Spelbrink

Laat uw omzet stijgen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Bart van Luijk, Bart van Luijk Businesshows in Zeist

Een extra schepje er bovenop een tandje hoger gaan kan zeer positief werken. Dat kost wel wat inspanning, maar de gevolgen zijn evident. Punt is dat u op de juiste manier analyseert. De zaak dus inzichtelijk maakt. Pas dan kunt u exact bepalen wat u moet doen om de omzet te laten stijgen.

9 vragen: wanneer en waarom

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales Power poster door Louis Verbruggen, Robert Van de Walle & Frank Robeyns

Juiste combinatie van inhoud en uitstraling

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Irene Herbers

Kunt u een ander ervan overtuigen zaken met u te doen? Dat uw bedrijf, product of dienst van waarde kan zijn voor de business van de ander? En kunt u dat altijd en overal vertellen? De smarte sales professional laat geen kans onverlet: op cruciale momenten heeft hij een boeiende elevator pitch paraat.

Download

Sales skills: verschil per beroepsdiscipline

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Rob Mali

Oefening baart kunst. Een wijsheid die in sales nog wel eens wordt vergeten. Maar ook - en juist - hier geldt dat je topprestaties alleen met de juiste focus én doelgerichte volharding kunt behalen. Wie echt wil en de nodige zelfdiscipline weet op te brengen om zich te verbeteren, zal succes boeken. Op de langere maar ook op de korte termijn. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat er tussen diverse beroepsdisciplines dan wel branches (grote) verschillen bestaan in aanleg en leervermogen.

Download

8 tips om verkoopdalingen te voorkomen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesPower poster door Selling Power

9 adviezen om prijsbezwaren weg te nemen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesPower poster door Communication Briefings

7 wenken om tegenstand te overwinnen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesPower poster door Selling Power

Consulterend verkopen, maar hoe?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

De zeven wegen van de onverschrokken Samoerai-verkoper

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesPower poster door Sales Profi

Vertrouwen win je door authenticiteit

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: René Kerp

Iedereen weet dat in het zakendoen relaties cruciaal zijn en dat de juiste (en ook prettige) relaties leiden tot het persoonlijk gunnen van business. Gunnen is een kwestie van persoonlijk vertrouwen en het verwerven of opbouwen ervan heb je als verkoper helemaal zelf in de hand door een klik te bewerkstelligen met je klant. Op basis van authenticiteit.

Download

7 strategieën om de verkooptop te bereiken

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesPower poster door Selling Power

7 tips om een goede leider te worden

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesPower poster door Quality Progress

7 tips om de echte beslisser te vinden

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesPower poster door Selling Power

6 tips om samen met de baas klanten binnen te halen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesPower poster door Kant-en-klare verkooptips, Kluwer

Spin in een web van veel relaties

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Jaap van Sandijk

In een serie artikelen blikken absolventen terug op de in 2004/2005 voor het eerst gehouden Nyenrode Sales Leadership Masterclass. Ook vertellen zij over hun eigen salesaanpak. Hans Klaassen is key-account manager bij Daimler Chrysler Nederland. Hij heeft het over de waarde van relatiemanagement, de schaduwzijden van e-mail en het gezonde spanningsveld tussen dealers en importeur.

Download

Prioriteiten stellen in de praktijk lastig

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Bernhard Rittger

Opportunisme en kortetermijndenken vieren hoogtij in de commercie. Dan verbaast het niet dat bijna alles wat omzet belooft prioriteit heeft; en daarmee eigenlijk niets. Al leg je het wel vast in strategische plannen, in de praktijk blijkt prioriteiten stellen met een heldere focus lastig. Evenals het aanpassen en stroomlijnen van stuurinformatie en werkwijzen en het doelgericht inzetten van de benodigde competenties. De nationale Sales Competence Survey© 2007 legt pijnpunten bloot en wijst tegelijkertijd kansen aan.

Download

Geverrelatiemanagement zet in op cyclisch proces

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Alexander van der Horst

Drie op de vijf Nederlanders stoort zich aan de wijze waarop goede doelen geld werven. Thuis opgebeld worden blijkt daarbij de grootste ergernis. Ook het aanklampen op straat en gepersonaliseerde goededoelenmailings op naam wekken veelal irritatie. Tegelijkertijd neemt de betrokkenheid en animo van gevers toe.

Download

Oud management overwinnen door moreel leiderschap

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Bernhard Rittger

De huidige kenniseconomie vereist een andere managementaanpak en -stijl dan het voorbije industriële tijdperk. Moderne leiders moeten kunnen bogen op morele, integere en authentieke autoriteit binnen een kader van partnership. Dat was in het kort de belangrijkste boodschap van Stephen R. Covey, één van s werelds vooraanstaande business- en managementdenkers, op het Nationaal Salescongres 2007.

Download

6 tips om namen te onthouden

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesPower poster door Management Support

7 tips om met lastige collegas om te gaan

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesPower poster door www.leren.nl

Geef eens een compliment

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support

7 tips om non-verbale signalen te interpreteren

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesPower poster door Selling Power

Win vertrouwen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Today

Als u niet optimaal vertrouwd wordt door uw collegas, kunt u niet goed functioneren. Wat kunt u doen om goodwill te kweken?

Upselling: pas het toe!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Als u er nog niet aan gewend bent om uw klanten te benaderen met de mogelijkheid voor upselling in gedachten, stel uzelf dan eens de volgende vragen:

E-mail: niet alles kan!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Tijdschrift voor Marketing

De communicatie per e-mail laat vaak te wensen over: beleefdheid, beknoptheid, zorgvuldigheid, al deze dingen worden vaak vergeten. Een aantal tips.

Eerst doelen stellen, dan verkopen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: S&MM

Verkopen zonder doelen te stellen is als rijden door de woestijn zonder GPS. Niet gekwalificeerde leads leiden zelden tot goede resultaten. U zadelt uw bedrijf op met een type klant die geen winst oplevert.

Een goed gesprek

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: HRM Select

Het is moeilijk om kritiek te ontvangen, maar zeker zo moeilijk is het om op een goede, constructieve manier kritiek te geven. Waaraan moeten beide voldoen?

Tips voor netwerken

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support

Met een netwerk weet u wat er speelt in uw branche. U kunt anderen helpen en mensen uit het netwerk kunnen u van dienst zijn.

Slaap lekker! Of niet?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Slaap lekker, een praktische gids om slapeloosheid te lijf te gaan

Het is belangrijk dat u iedere werkdag uitgerust begint omdat u alleen dan optimaal kunt functioneren als verkoper. Een order binnenslepen gaat nu eenmaal niet met een hoof vol watten. Wat te doen?

Omgaan met responsblokkades

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Wim van der Mark, IDMK in Haarlem

Als u een aanbieding doet via een mailing; catalogus, e-mail of website, is dat uiteraard om respons te krijgen. Veel mensen denken dat als zij 2% respons krijgen, 98% hun aanbod dus afwijst. Dat is niet helemaal waar.

Responsdrempels

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

De verschillende responsdrempels op een rijtje (van de hoogste naar de laagste drempel)

Met spoed vergaderen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: S&MM

Een spoedvergadering beleggen hoort bij het zakelijke leven. Ook als u verkoper bent. Gebruik de volgende zeven overlevingsstrategieën om op korte termijn een effectieve vergadering te organiseren.

Plan uw bezoeken beter

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Een goede bezoekplanning is van groot belang, u hebt namelijk niets aan enorme gaten tussen uw afspraken. Wilt u uw dag zo effectief mogelijk kunnen besteden, dan is een goede bezoekplanning van belang. Waar moet u rekening mee houden?

7 tips om vriendelijk nee te zeggen op uw werk

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesPower poster door Management Support

“Je moet het spel open gaan spelen”

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Jaap van Sandijk

Nyenrode Sales Leadership Masterclass, een opleidingsprogramma van Nyenrode Business Universiteit, richt zich op sales management vanuit strategisch perspectief. De opleiding biedt behalve theoretische onderbouwing ook tal van praktische handvatten om met succes te kunnen optreden in complexe salesomgevingen. In een serie artikelen blikken absolventen van de in 2004/2005 voor het eerst gehouden masterclass terug op de opleiding. Ook vertellen zij over hun eigen salesaanpak. Joost Bleize, sinds kort account director van het segment High Tech bij Capgemini, wijst op de voordelen van een veelzijdige functie en het belang van transparantie bij zowel de klant als de eigen organisatie. En op het verschil tussen persoonlijkheid en een duur pak.

Download

Win meer en nog makkelijker ook

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Richard Buijs

In een markt waar marge regeert en de concurrentie zwaar is, mag de schriftelijke aanbieding gelden als kernonderdeel van een succesvol salestraject. In navolging van Amerika en Groot-Brittannië groeit ook in Nederland en de rest van Europa het besef dat offreren een vak apart is. Dit heet dan proposal management.

Download

Bijzondere salesaanpak in verre van sexy branche

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Irene Herbers

Alleen people managers mogen blijven, een op kwaliteit gerichte aansturing, een planmatige verkoopaanpak, verkopers die durven te verleiden, relativerende offertes met humor... Het gaat om creativiteit en toewijding. Zo verkoop je een niet-sexy en nauwelijks onderscheidend product in een verzadigde markt aan niet-loyale klanten.

Download

Ideeën omzetten in daden

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Handboek voor hemelbestormers

Ideeën en inspiratie hebben is mooi. Maar hoe maakt u anderen enthousiast zodat uw idee ook omgezet wordt in daden? Overwin de weerstanden in uw omgeving, zoek steun en geef niet op! Tien tips.

7 tips om goed om te gaan met werkdruk

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesPower poster door Management Today

Succes met AIDA

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

De ene verkoopbrief is de andere niet. Schrijf een succesvolle verkoopbrief door gebruik te maken van de AIDA-formule.

Inkooptechnieken

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Josée G.M.L. Berg, TopSales bv

Een goede inkoper zal zijn inkooptechnieken inzetten om het de verkoper zo moeilijk mogelijk te maken, en ervoor te zorgen dat hij met de best mogelijke deal uit de onderhandelingen te voorschijn komt. Wat te doen?

Van uitstel komt afstel

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Psychologie Magazine

Het meeste uitstelgedrag komt voort uit een weinig consciëntieus karakter, dat wil zeggen: een gebrekkige zelfdiscipline en de neiging kortetermijnpleziertjes voorrang te geven op langetermijnbeloningen. Hoe voorkomt u dat uitstel afstel wordt?

Motiveren, hoe doe je dat?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Scope

U hebt de stap gemaakt van verkoper naar het leiden van een verkoopteam. Nu moet u uw voormalige collegas motiveren. Maar hoe doet u dat? De volgende fundamentele uitgangspunten helpen u om uw team te motiveren.

Op reis met uw laptop

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support

Gaat u regelmatig naar het buitenland voor uw werk? Dan neemt u uiteraard uw laptop mee. U kunt erop werken in het vliegtuig en op uw hotelkamer. Let dan wel op het volgende.

Winnende offertes

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Mr. Menco Erenst, directeur Winning Quotations Only bv

Voor het schrijven van offertes geldt bij veel bedrijven het adagium business as usual. Daarom zijn er helaas maar weinig offertes onderscheidend, hierdoor worden belangrijke kansen gemist. Dat kan dus anders.

Behoefte aan een coach?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Opleiding & Ontwikkeling

Ze zijn overal tegenwoordig: coaches. In de sport, de politiek, maar ook in het bedrijfsleven wordt steeds vaker de hulp ingeroepen van een coach. Bent u ook op zoek? Vier stappen die helpen om de goede keuze te maken.

Succesvol zakelijk netwerken

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Klanten vinden, klanten binden in zakelijk netwerken

Een receptie of beursbezoek kan zo maar een mooi begin zijn van een nieuwe opdracht. Met een prima voorbereiding, een perfecte gesprekstechniek en een goede nazorg verhoogt u de kans op succes als u zakelijk netwerkt.

Succesvol klanttevredenheid onderzoeken

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Mr. Menco Erenst, directeur Satisfied Customers Only

Dat uw organisatie haar bestaansrecht dankt aan tevreden klanten spreekt voor zich. Een loyale klant fungeert niet alleen als positieve referent voor u, maar tevens als voedingsbodem voor de afzet van meer of andere producten en diensten. Maar hoe loyaal zijn uw klanten eigenlijk? Mr. Menco Erenst, directeur Satisfied Customers Only

Een nieuwe werkkring

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support

Het is zover. Strak in het pak, keurig om half negen staat u op de stoep bij uw nieuwe werkgever. Vol enthousiasme om aan uw nieuwe taak te beginnen. Wat gaat u zelf doen om van deze baan een succes te maken?

Bevroren contacten opwarmen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: S&MM

Bent u het contact verloren met een prospect die u als goed kwalificeerde? Tips om de relatie te herstellen.

Betere leads genereren

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: S&MM

Wanneer hebt u voor het laatst uw prospectlijst opgeschoond? Suggesties voor een grote schoonmaak.

Tegendraadse collegas

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support

In ieder verkoopteam heb je ze: dwarsliggers. Collegas die absoluut niet willen mee- werken, die altijd overal tegenin gaan. Dat levert problemen op voor een goede samenwerking. Hoe verandert u dat?

Samenwerken met marketing

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

De marketing- en salesafdeling zijn van elkaar afhankelijk. Helaas is dat nog niet tot iedereen doorgedrongen die zijn boterham verdient in deze beroepen. Sterker nog, vaak bestaat er een slechte relatie tussen beide afdelingen. Teken de vrede om tot betere resultaten te komen.

Een nieuwe collega inwerken

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Sales Management

Vaak schiet het goed inwerken van een nieuwe college er bij in wegens tijdgebrek. Jammer, want iemand die niet goed ingewerkt is, kan niet optimaal presteren. Bereid het inwerkprogramma daarom goed voor, dat voorkomt desillusie bij de nieuwe medewerker en vergroot de kans op succes.

De klant beïnvloeden

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Trends

Het is niet de kunst om gelijk te hebben, maar om gelijk te krijgen. U kunt invloed uitoefenen op het denken en het gedrag van de klant. Maar hoe zorgt u ervoor dat u de klant overtuigt?

Meer productlijnen verkopen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Natuurwetten in de verkoop

Hoe beter u uw bedrijf presenteert bij uw relaties, hoe meer productlijnen u kunt verkopen aan deze relaties. U doorloopt een aantal stappen om uiteindelijk te komen tot meer orders. Doorloop de volgende fasen.

De emoties van de klant

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

Angst en bezorgdheid zijn onprettige emoties en blokkeren de verkoop. Het is dus zaak dat u deze emoties vroeg onderkend en ze vervolgens wegneemt bij de klant. 14 Technieken voor u op een rij.

Vertrouwen hebben in anderen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Harvard Business Revies

Een verkoper is stukken productiever als er op zijn afdeling vertrouwen heerst. Zowel onderling als naar de manager toe. Toch is het hiermee slecht gesteld. Welke factoren spelen een rol bij het hebben van vertrouwen?

Verkoopt u actief of passief?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: David Bloch, Perfect Presentation

Sommige verkopers hebben de naam pushy te zijn: ze zijn té actief bezig om producten of diensten te verkopen. De ware verkoop bevindt zich op een gevoelige weg tussen de extremen. Een aantal voorbeelden om u duidelijk te maken hoe het precies werkt.

E-mail, brief of fax?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: David Bloch, Perfect Presentation

Het zenden van een e-mail is o zo gemakkelijk en uiteraard heel snel. Maar krijgt uw bericht de aandacht die u wilt? Sta eens stil bij wat beter zou werken voor dít bericht en déze relatie: een e-mail, fax of brief …?

De trucendoos van de inkoper

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Bizz, Mark van der Heijden

Inkopers halen vaak alles uit de kast om de laagste prijs te bedingen. Laat u niet overrompelen om uw product of dienst tegen een te lage prijs te verkopen. Negen tips voor u op een rijtje om de kunstjes van de inkoper te pareren.

Help, ik zie het bos niet meer…

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: www.simplifylife.nl

Er zijn dagen dat er zoveel op uw bord ligt op uw werk, dat u door de bomen het bos echt niet meer ziet. U hebt het gevoel dat u overal een stap achteraan loopt. Wat doet u dan? Zeven tips die u erdoorheen helpen.

Effectief optreden op vakbeurzen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Tijdens een vakbeurs moet in korte tijd door de standbemanning een topprestatie geleverd worden. Veel nieuwe leads binnenhalen, bestaande klanten gastvrij ontvangen en voldoende pr rond de eigen producten of diensten realiseren. 10 Tips om van uw deelname aan een vakbeurs een groot succes te maken.

Organiseer uw werk!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Verstand van de klant

Wanneer u niet systematisch werkt, bent u steeds met iets anders bezig en lijkt uw werkdag meer op een panieksituatie. Dat komt omdat u steeds het gevoel hebt onder tijdsdruk te staan.

7 tips om uw ambities waar te maken

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesPower poster door Management Today

Misverstanden rondom netwerken

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Management Support

Een netwerk is nuttig. U wisselt informatie uit en kunt misschien in de toekomst nog iets voor elkaar betekenen. Toch bestaan er veel misverstanden over netwerken: vriendjespolitiek, elkaar bevoordelen, et cetera. Tien misverstanden op een rij.

Op het verkeerde been

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Harvard Business Revies

Natuurlijk, om concurrentievoordeel te behalen is het nodig dat uw product of dienst boven dat van de concurrent uitstijgt zodat de klant bij u koopt. Maar daarnaast is het handig om de concurrent te misleiden. Tactieken om dat te bewerkstelligen

De sollicitatiecommissie

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Harvard Business Review

Tegenwoordig wordt niemand meer aangenomen zonder dat in de selectiecommissie een vertegenwoordiger van de betreffende afdeling zit waar de nieuwbakken collega terechtkomt. Bent u die afgevaardigde, let dan op de volgende tien valkuilen.

Doeltreffend vergaderen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: MIT Sloan Management Review

Vergaderingen, we hebben er allemaal mee te maken. Wie kent niet de stereotype maandagmorgenvergadering? Helaas gaat er schrikbarend veel tijd verloren door niet-productieve vergaderingen. Tips om efficiënt te vergaderen.

Omgaan met boze klanten

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Een klant komt altijd van rechts

De belangrijkste oorzaak dat een boze klant nog bozer wordt, is wanneer hij zich niet gehoord en niet serieus genomen voelt. Enkele handvatten voor het omgaan met boze klanten.

Houd uw aandacht erbij

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: www.meereffect.nl

Concentratie is goed en nodig. Al uw energie richten op het oplossen van één probleem, het afwerken van één actielijst, het voelt allemaal goed. Wat te doen als u telkens afdwaalt en uw aandacht niet bij uw taak kunt houden?

Omgaan met baasjes

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Selling Power

U kent het type wel: grote auto, kek vliegtuigje, Rolex horloge, Cubaanse sigaren, veel te mooie secretaresse. Zijn mensen bellen u of u binnen twee uur op audiëntie wilt komen. Hoe gaat u om met mensen die power games spelen?

Omgaan met meerdere beslissers

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Michel Hoetmer, SalesQuest

Elke verkoper heeft er mee te maken: u zit met meerdere gesprekspartners aan tafel. Dit soort gesprekken hebben een wat andere dynamiek dan gesprekken met één persoon. Praktische tips voor dergelijke situaties.

De grootste tijdverslinders

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SimplifyLife

Natuurlijk wilt u graag de deur op tijd achter je dicht trekken. Vaak is dat niet eens een kwestie van de hoeveelheid werk die u hebt, maar van de manier waarop je ermee om gaat. De top 4 van grootste tijdverslinders op het werk.

Maak uw huiswerk

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Natuurwetten in de verkoop

Een goede voorbereiding op een verkoopgesprek is een must. Zon voorbereiding begint al bij de planning van dat gesprek, het zogenaamde huiswerk, de achtergrondinformatie.

7 tips voor een goede verkoopbrief

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: SalesPower poster door Sales Power

“Wat kun je doen om je klant te ontzorgen?”

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Jaap van Sandijk

Nyenrode Sales Leadership Masterclass heet een opleidingsprogramma van Nyenrode Business Universiteit dat zich richt op sales management vanuit strategisch perspectief. De opleiding biedt deelnemers behalve theoretische onderbouwing ook tal van praktische handvatten om met succes te kunnen optreden in complexe salesomgevingen, bijvoorbeeld met grote (internationale) klanten. In een serie artikelen blikken absolventen van de in 2004/2005 voor het eerst gehouden masterclass terug op de door hen gevolgde opleiding. Ook vertellen zij over hun eigen salesaanpak. Algemeen directeur Gert Dekker van groothandelsbedrijf Hamel Metaal hecht veel belang aan structuur, het meedenken met de klant en een visie op verkopen.

Download

“We zijn strategisch met de markt bezig”

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Lydia Lijkendijk

Sinds ruim anderhalf jaar is zij bij schoonmaakconcern Asito verantwoordelijk voor sales. Zij weet niet diepgaand alles over stoffers en schoonmaakmiddelen. Wel over vertrouwen als basis voor een goede relatie met klanten én medewerkers. En over het aanbrengen van focus. “Als je ergens op focust, gaat het groeien”, zegt Jolande Valk, een alleszins doortastende sales manager bij wie bilateraaltjes al gauw een halve dag duren.

Download

Implementatie is geen moment maar een proces

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Marcel Kroese

Voor sales managers is meestal wel duidelijk waar verbeteringen in het commerciële proces mogelijk zijn. Bijvoorbeeld bestaat er behoefte aan een gestructureerde salesaanpak, meer eenduidigheid in de accountstrategie en/of een betere samenwerking als team. De meeste managers willen daarom wel veranderen, maar de vraag is: willen en kunnen de overige medewerkers dat ook? Want een nieuw salesproces wordt na de invoering maar al te vaak niet optimaal gebruikt. Veel medewerkers gaan na een training, bijvoorbeeld over account management, normaal gesproken weer snel over tot de orde van de dag.

Download

Afkijken is toegestaan!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Erwin Wiggers

Denken we terug aan onze schooltijd, dan ontwaren we een groot nadeel. Eén van de normen en waarden die ons destijds met de paplepel zijn ingegoten, is: je mag niet afkijken. Dom! Heel dom zelfs, want mensen zijn ermee geboren. Daarom leren kinderen zo snel. Afkijken is juist een heel efficiënte manier van leren.

Download

Hoeveel vaders heeft commercieel succes?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Stephan Stergiou & Joost Oostveen

Herkent u deze situatie? Het succes van de nieuwe verkoopmethodiek heeft slechts een maand geduurd. Waar de resultaten in de eerste weken duidelijk stegen, lijkt de sales force vervolgens te zijn teruggevallen in de oude routine. Hoewel enkele verkopers/adviseurs een maand achterlopen op target, lijkt het of zij zich totaal niet (meer) verantwoordelijk voelen voor deze tegenvallende situatie. In plaats van opbouwende discussies over verkoop staan ineens weer de verkoopmethodiek en de producten ter discussie.

Download

Groei en hogere marges in een krimpende markt

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Mirjam Hulsebos

De marges op hypotheken staan door de komst van prijsvechters onder druk. Was dit tien jaar geleden nog een product waar banken aanzienlijk op konden verdienen, tegenwoordig vormen hypotheken vooral een manier om klanten binnen te halen en ze zo wellicht ook andere producten te verkopen. De lokale Rabobank in Oisterwijk ontwikkelde een methode om deze cross selling structureel te verhogen.

Download

Dreigt een tekort aan goede sales managers?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Jack van Minden

Als onderzoeker van trainingsorganisatie en think tank Center for Creative Leadership (CCL) beschikt dr. Pete Hammett over veelomvattend en diepgaand praktisch inzicht in wat managers beweegt. Hij spreekt ze dagelijks. Bovendien kan hij terugvallen op een bijna onuitputtelijke database, wat velerlei onderzoek mogelijk maakt. Sales Management sprak met hem in Amerika naar aanleiding van de publicatie van zijn nieuwste boek.

Download