SalesOnline Logo

SMG14005 SalesStore Banner Klantwaarde

Trefwoord: werkorganisatie

Werkorganisatie

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Bart van Luijk

Buitendienst en binnendienst verenig u!

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Jacques Spelbrink

Het botert niet altijd tussen binnen- en buitendienst. Vooroordelen zijn er vaak te over. Jammer. Zowel de klant als het bedrijf zijn er de dupe van. Weliswaar is het primair de taak van de directie daar verandering in aan te brengen, maar ook de betrokkenen kunnen hun steentje bijdragen. Bewustwording is daarbij een eerste vereiste.

Checklist Hebt u uw zaakjes voor elkaar?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Bob van der Kwast

Een goede werkorganisatie begint bij informatie over uw klanten. Voor het testen van parate kennis geven wij u de volgende checklist.

Van zowat alle commerciële markten thuis

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Bernhard Rittger

Hoe groter een bedrijf wordt, hoe meer aandacht nodig is voor sales om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. In dit verband kan het uitbesteden van acquisitie aan een gespecialiseerde partij een handige optie zijn. The Canvass Company, een partij die organisaties tal van commerciële taken uit handen kan nemen, geldt als een schoolvoorbeeld van succesvolle vergaande outsourcing en focus op de core business.

Download

Hebt u uw zaakjes voor elkaar?

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Een goede werkorganisatie begint bij informatie over uw klanten. Voor het testen van parate kennis geven wij u de volgende checklist.

“Mensen zijn geneigd zich te binden”

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Pauline van Die

Door de huidige economische situatie zijn targets lastig te behalen, waardoor motivatie op dit gebied minder groot is. Salesprofessionals zijn geneigd om hun verdieping en groei te zoeken in hun bestaande dienstbetrekking. In deel 2 van het drieluik over de arbeidsmarkt, de salesprofessionals zelf aan het woord. Hoe vinden zij de werkgever die bij hen past en wat verwachten ze van hem of haar? Hoe zijn ze te motiveren, en waar zien ze uitdaging in?

Download