SalesOnline Logo

SMG14005 SalesStore Banner Klantwaarde

Trefwoord: terugblik/vooruitblik

Spin in een web van veel relaties

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Jaap van Sandijk

In een serie artikelen blikken absolventen terug op de in 2004/2005 voor het eerst gehouden Nyenrode Sales Leadership Masterclass. Ook vertellen zij over hun eigen salesaanpak. Hans Klaassen is key-account manager bij Daimler Chrysler Nederland. Hij heeft het over de waarde van relatiemanagement, de schaduwzijden van e-mail en het gezonde spanningsveld tussen dealers en importeur.

Download

Wat er gaat komen...

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Bernhard Rittger

Het jubileumjaar van Sales Management nadert zijn einde. Op allerlei manieren is er in de afgelopen maanden stilgestaan bij het 20-jarige bestaan van uw vakblad, vooral ten aanzien van marketing, speciale acties en events zoals de Nationale Salesdag in mei en het congres met Stephen Covey in oktober. Dan kan het niet uitblijven dat we - op de valreep - ook nog vakinhoudelijk, dus redactioneel, aandacht schenken aan dit heuglijke feit.

Download

Jaaroverzicht artikelen 2007

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron:

Alle artikelen die in het afgelopen jaar in Sales Management zijn verschenen, nog een keer in het kort op een rijtje. Ze zijn op onderwerp gerubriceerd, zodat u ze eenvoudig kunt terugvinden en kunt zien of u misschien iets hebt gemist dat voor u van belang kan zijn.

Download

“Wat kun je doen om je klant te ontzorgen?”

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Jaap van Sandijk

Nyenrode Sales Leadership Masterclass heet een opleidingsprogramma van Nyenrode Business Universiteit dat zich richt op sales management vanuit strategisch perspectief. De opleiding biedt deelnemers behalve theoretische onderbouwing ook tal van praktische handvatten om met succes te kunnen optreden in complexe salesomgevingen, bijvoorbeeld met grote (internationale) klanten. In een serie artikelen blikken absolventen van de in 2004/2005 voor het eerst gehouden masterclass terug op de door hen gevolgde opleiding. Ook vertellen zij over hun eigen salesaanpak. Algemeen directeur Gert Dekker van groothandelsbedrijf Hamel Metaal hecht veel belang aan structuur, het meedenken met de klant en een visie op verkopen.

Download

Persoonlijke clicks maken, pijn wegnemen en gunnen

author1) || !empty($article->author2) || !empty($article->author3)) : ?>
Bron: Bernhard Rittger & Ria Harmelink

Een hele reeks interactieve lezingen en workshops, verzorgd door deskundigen van naam, kon zich net als in voorgaande jaren verheugen in een grote belangstelling van het vakpubliek. Terwijl de gevarieerde beursvloer met producten en diensten voor commerciële professionals eveneens de nodige aandacht trok, waarbij ruimschoots werd genetwerkt en zaken werden gedaan. Kortom: een geslaagde Nationale Salesdag 2008, al waren er wat minder bezoekers dan bij de eerdere edities.

Download